game xì dách

Danh mục phương thức xét tuyển do bộ GDĐT quy định

Mã phương thức xét tuyển: Mã phương thức xét tuyển gồm 3 ký tự do CSĐT tự định nghĩa nhưng phải tham chiếu với mà phương thức xét tuyển do Bộ GDĐT quy định (trong trang Nghiệp vụ), hoặc có thể sử dụng mã phương thức xét tuyển do Bộ GDĐT quy định (Phụ lục I).
* Mã tổ hợp xét tuyển:
- Đối với phương thức xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT hoặc kết quả học tập cấp THPT (có sử dụng mã tổ hợp như xét tuyển theo phương thức sử dụng kết quả thi THPT) sử dụng Mã tổ hợp xét tuyển do Bộ GDĐT quy định; đối với các tổ hợp có môn năng khiếu, các môn năng khiếu NKI, NK2 là do CSĐT quy định.
- Đối với các phương thức xét tuyển khác: Mã tổ hợp gồm 3 ký tự do CSĐT tự quy định.

TT Mã 2022 Tên phương thức xét tuyển
1 100 Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT
2 200 Xét kết quả học tập cấp THPT ( học bạ )
3 301 Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh ( Điều 8 )
4 302 Xét kết hợp giữa tuyển thẳng theo Đề án và các phương thức khác
5 303 Xét tuyển thẳng theo Đề án của CSĐT
6 401 Thi đánh giá năng lực , đánh giá tư duy do CSĐT tự tổ chức để xét tuyển
7 402 Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực , đánh giá tư duy do đơn vị khác tổ chức để xét tuyển
8 403 Thi văn hóa do CSĐT tổ chức để xét tuyển
9 404 Sử dụng kết quả thi văn hóa do CSĐT khác tổ chức để xét tuyển
10 405 Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với điểm thi năng khiếu để xét tuyển
11 406 Kết hợp kết quả học tập cấp THPT với điểm thi năng khiếu để xét tuyển
12 407 Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với kết quả học tập cấp THPT để xét tuyển
13 408 Chỉ sử dụng chứng chỉ quốc tế để xét tuyển
14 409 Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ quốc tế để xét tuyển
15 410 Kết hợp kết quả học tập cấp THPT với chứng chỉ quốc tế để xét tuyển
16 411 Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT nước ngoài
17 412 Xét tuyển qua phỏng vấn
18 413 Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với phỏng vấn để xét tuyển
19 414 Kết hợp kết quả học tập cấp THPT với với phỏng vấn để xét tuyển
20 500 Sử dụng phương thức khác
    Nguồn tham chiếu: //moet.gov.vn/content/vanban/Lists/VBDH/Attachments/3187/2598-bgddt-gddh-huong-dan-tuyen-sinh-dh-cd-2022.pdf
tải game xì dách casino online trang cá cược bóng đá trang cá cược hợp pháp ở việt nam mua vé số online