game xì dách

Các ngành Tuyển sinh Hệ đại học chính quy Trường đại học kiến trúc Đà Nẵng(*) - KTD

thông tin tuyển sinh của năm 2023

Mã trường KTD

I. PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN 2023

Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng (Mã trường KTD) công bố phương án tuyển sinh Đại học chính quy dự kiến năm 2023. Theo đó, Nhà trường dự kiến xét tuyển 2.900 chỉ tiêu trình độ Đại học chính quy cho 18 ngành đào tạo theo 04 phương thức xét tuyển bao gồm:

Bảng 1: Tên và mã phương thức xét tuyển

STT

Phương thức

Tên phương thức

Mã phương thức

1 Phương thức 1 Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT 2023 100
2 Phương thức 2 Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp & điểm thi năng khiếu 405
3 Phương thức 3 Xét tuyển theo kết quả học tập ghi trong học bạ 200
4 Phương thức 4 Kết hợp kết quả học tập cấp thpt & điểm thi năng khiếu 406
Phương thức 1,2: Thí sinh sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 để xét tuyển. Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng thực hiện theo quy định của Bộ GD&ĐT về thời gian xét tuyển, lệ phí xét tuyển, cách thức đăng ký. Thí sinh cần tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 và có điểm thi đạt từ ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào do Nhà trường quy định. Đối với các tổ hợp có sử dụng điểm năng khiếu, thí sinh cần tham dự kỳ thi đánh giá năng lực Mỹ thuật được tổ chức tại Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng hoặc tại các trường Đại học có tổ chức thi trên cả nước.

Bảng 2: Tổ hợp và cách thức tính điểm theo kết quả thi tốt nghiệp 2023

Mã Phương thức

Phương thức xét tuyển

Tổ hợp xét tuyển

Cách tính điểm

100 Xét kết quả thì tốt nghiệp THPT A00, A01, B00, D01, D14, D15 ĐXT = Điểm Môn 1 + Môn 2 + Môn 3 +  Điểm KV + Điểm ĐT
405 Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp & điểm thi năng khiếu V00, V01, V02, H00
ĐXT: Điểm xét tuyển Điểm Môn 1, Môn 2, Môn 3: Điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023 của từng môn trong tổ hợp xét tuyển. Chi tiết tổ hợp xem   Điểm KV:  Điểm ưu tiên khu vực Điểm ĐT: Điểm ưu tiên đối tượng
Phương thức 3,4: Thí sinh sử dụng kết quả học tập cấp trung học phổ thông (học bạ). Thí sinh cần có điểm xét tuyển đạt từ ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào do Nhà trường quy định. Cụ thể như sau:

Bảng 3: Tổ hợp và cách thức tính điểm theo kết quả học tập THPT

Mã Phương thức Phương thức xét tuyển Tổ hợp xét tuyển Cách tính điểm
200 Xét tuyển theo kết quả học tập ghi trong học bạ 5K2 , 122 ĐXT = Điểm TB x 3 + Điểm KV + Điểm ĐT
A00, A01, B00, D01, D14, D15 ĐXT = Điểm Môn 1 + Môn 2 + Môn 3 +  Điểm KV + Điểm ĐT
406 Kết hợp kết quả học tập cấp THPT & điểm thi năng khiếu 5K1, 121 ĐXT = Điểm TB x 2 + Điểm NK + Điểm KV + Điểm ĐT
V00, V01, V02, H00 ĐXT = Điểm Môn 1 + Môn 2 + Môn 3 +  Điểm KV + Điểm ĐT
ĐXT: Điểm xét tuyển Điểm Môn 1, Môn 2, Môn 3: Điểm cả năm lớp 12 của từng môn trong tổ hợp xét tuyển Điểm NK: Điểm thi năng khiếu (Vẽ mỹ thuật) Điểm KV: Điểm ưu tiên khu vực Điểm ĐT: Điểm ưu tiên đối tượng Điểm TB: Điểm trung tất cả các môn của 5HK (Tổ hợp 5K1, 5K2) hoặc Điểm Trung bình cả năm lớp 12 (Tổ hợp 121, 122) cụ thể như sau:

+ 5K1: Tổ hợp xét tuyển sử dụng Điểm trung bình tất cả các môn văn hóa của 5 Học kỳ (bao gồm HK1, HK2 lớp 10, HK1,HK2 lớp 11 và HK 1 lớp 12) kết hợp Điểm thi năng khiếu.

+ 5K2: Tổ hợp xét tuyển sử dụng Điểm trung bình tất cả các môn văn hóa của 5 Học kỳ (bao gồm HK1, HK2 lớp 10, HK1,HK2 lớp 11 và HK 1 lớp 12)

Điểm TB = (HK1 lớp 10 + HK2 lớp 10 + HK1 lớp 11 + HK2 lớp 11 + HK1 lớp 12)/5

+ 121: Tổ hợp xét tuyển sử dụng Điểm trung bình cả năm lớp 12 kết hợp Điểm thi năng khiếu + 122: Tổ hợp xét tuyển sử dụng Điểm trung bình cả năm lớp 12

Điểm TB = (HK1 lớp 12 + HK2 lớp 12)/2

II.  DANH MỤC MÃ NGÀNH, TÊN NGÀNH, PHƯƠNG THỨC VÀ TỔ HỢP XÉT TUYỂN 2023

Bảng 4: Danh mục Mã ngành, tên ngành, phương thức và tổ hợp xét tuyển game xì dáchLiên kết đăng nhậpNguồn tin THAM CHIẾU //tuyensinh.dau.edu.vn/thong-tin-ma-truong-ma-nganh-phuong-thuc-va-to-hop-xet-tuyen-dai-hoc-nam-2023.html

tải game xì dách casino online trang cá cược bóng đá trang cá cược hợp pháp ở việt nam mua vé số online