game xì dách

Các ngành Tuyển sinh Hệ đại học chính quy Trường đại học Phạm Văn Đồng - DPQ

thông tin tuyển sinh của năm 2023

Mã trường DPQ

1. Đối tượng, điều kiện tuyển sinh

-    Tất cả thí sinh tính tới thời điểm xét tuyển đã tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương). -   Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định. -   Không vi phạm pháp luật.

2. Phạm vi tuyển sinh

Tuyển sinh trong cả nước. Đối với thí sinh ngoài tỉnh Quảng Ngãi xét tuyển vào khối ngành sư phạm, nhà trường chỉ nhận hồ sơ xét tuyển theo diện đào tạo đặt hàng và diện đào tạo theo nhu cầu cá nhân (được quy định trong Nghị định 116/2020/NĐ-CP).

3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển; Kết hợp thi tuyển và xét tuyển. Đối với phương thức xét tuyển: Chỉ áp dụng đối với bậc Đại học. Thực hiện tuyển sinh theo 4 phương án sau:

+ Phương án 1: Xét tuyển dựa vào kết quả của Kỳ thi THPT năm 2023 (tổng điểm 3 môn theo tổ hợp môn xét ) + Phương án 2: Xét tuyển dựa vào học bạ THPT (điểm tổng kết 3 môn học của lớp 12 theo tổ hợp môn xét tuyển) + Phương án 3: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực của ĐHQG-HCM năm 2023 + Phương án 4: Xét tuyển thẳng theo điều 8 của Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non của trường Đại học Phạm Văn Đồng.

Đối với phương thức thi tuyển kết hợp xét tuyển: Chỉ áp dụng đối ngành Giáo dục Mầm non, bậc cao đẳng.

Thực hiện tuyển sinh theo 2 phương án sau: + Phương án 1: Xét tuyển dựa vào kết quả của Kỳ thi THPT năm 2023 (môn Toán + Văn) và kết quả của Kỳ thi tuyển sinh môn Năng khiếu xét tuyển cao đẳng Giáo dục Mầm non năm 2023. + Phương án 2: Xét tuyển dựa vào học bạ THPT (điểm môn Toán + Văn của lớp 12) kết quả của Kỳ thi tuyển sinh môn Năng khiếu xét tuyển cao đẳng Giáo dục Mầm non năm 2023. Chỉ tiêu tương ứng với mỗi phương án xét tuyển được phân bổ như sau:
 

Phương án

 

Bậc ĐH, khối ngành đào tạo giáo viên

Bậc ĐH, các ngành không thuộc khối ngành đào tạo giáo viên

 Bậc CĐ, ngành Giáo dục Mầm non

Phương án 1 70% 30% 30%
Phương án 2 25 60% 70%
Phương án 3 0% 5% 0
Phương án 4 5% 5% 0

4. Chỉ tiêu tuyển sinh

 

Trình độ đào tạo

 

 

Mã ngành

 

 

Tên ngành

 

 

Chỉ tiêu

Phương thức xét tuyển

Xét điểm thi THPT

Xét điểm học bạ lớp 12

Xét điểm ĐGNL

Xét tuyển thẳng

Đại học 7140210 Sư phạm Tin học 15 X X    
Đại học 7140211 Sư phạm Vật lý 15 X X    
Đại học 7140217 Sư phạm Ngữ văn 25 X X   X
Đại học 7140231 Sư phạm Tiếng Anh 25 X X    
Đại học 7140209 Sư phạm Toán học 20 X X    
Đại học 7140202 Giáo dục Tiểu học 108 X X    
Đại học 7480201 Công nghệ Thông tin 80 X X X X
Đại học 7510201 Công nghệ kỹ thuật Cơ khí 100 X X X X
Đại học 7520114 Kỹ thuật Cơ - Điện tử 100 X X X  
Đại học 7310105 Kinh tế phát triển 80 X X X  
Đại học 7340101 Quản trị kinh doanh 100 X X X  
Cao đẳng 51140201 Giáo dục Mầm non 83 X X    

5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT

a)   Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào

- Bậc đại học nhóm ngành đào tạo giáo viên:

+ Xét tuyển theo Phương án 1: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và tổng điểm 3 môn trong tổ hợp môn xét tuyển cộng với điểm ưu tiên phải đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. + Xét tuyển theo Phương án 2: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT phải có học lực lớp 12 xếp loại giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên. + Xét tuyển theo Phương án 4: Xét tuyển thẳng theo điều 8 của Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non của trường Đại học Phạm Văn Đồng.

- Bậc đại học không thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên:

+ Xét tuyển theo Phương án 1: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và tổng điểm 3 môn (theo tổ hợp môn xét tuyển) của kết quả thi THPT năm 2023 cộng với điểm ưu tiên phải đạt từ 15 điểm trở lên. + Xét tuyển theo Phương án 2: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và có điểm tổng kết 3 môn học (theo tổ hợp môn xét tuyển) của lớp 12 phải đạt từ 15 điểm trở lên. + Xét theo Phương án 3: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và điểm thi Đánh giá năng lực của ĐHQG-HCM phải đạt 600 điểm trở lên. + Xét tuyển theo Phương án 4: Xét tuyển thẳng theo điều 8 của Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non của trường Đại học Phạm Văn Đồng.

- Bậc cao đẳng, ngành Giáo dục Mầm non:

+ Xét tuyển theo Phương án 1: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và tổng điểm môn Toán + Văn + điểm ưu tiên phải đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. + Xét tuyển theo Phương án 2: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và có học lực lớp 12 xếp loại khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6.5 trở lên. Riêng đối với thí sinh đã tốt nghiệp trung cấp sư phạm và đã tốt nghiệp THPT nếu sử dụng kết quả học tập của trung cấp sư phạm để xét tuyển vào ngành CĐ Giáo dục Mầm non thì phải có điểm trung bình toàn khóa đạt từ 6,5 điểm trở lên.

* Đối với lưu học sinh CHDCND Lào: Căn cứ vào quyết định cử đi học của Bộ Giáo dục và Thể thao nước CHDCND Lào, kết quả học tập THPT kết hợp với kết quả kiểm tra Tiếng Việt, Hiệu trưởng xem xét quyết định trúng tuyển nhập học.

b)   Điều kiện để được nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển hệ chính quy:

-   Đợt xét tuyển chính thức:  Thí sinh đăng ký xét tuyển trên cổng đăng ký xét tuyển của Bộ Giáo dục & Đào tạo (thực hiện theo Quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo). -   Các đợt xét tuyển bổ sung: + Thí sinh phải đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo từng ngành, nhóm ngành. + Nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển cho Trường Đại học Phạm Văn Đồng. + Nộp lệ phí xét tuyển. + Đối với ngành Cao đẳng Giáo dục Mầm non, thí sinh phải có giấy xác nhận điểm thi năng khiếu năm 2023 do Trường Đại học Phạm Văn Đồng hoặc các trường Cao đẳng, Đại học khác tổ chức thi và cấp.

6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường: Mã trường, mã số ngành, tổ hợp môn xét tuyển và quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp; các điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển

-   Bảng tổ hợp môn xét tuyển: 

Mã ngành

Tên ngành

Tổ hợp môn xét tuyển

7140210 Sư phạm Tin học A00 A10 A11 D01
7140211 Sư phạm Vật lý A00 A10 D01 D90
7140217 Sư phạm Ngữ văn C00 D78 C19 C20
7140231 Sư phạm Tiếng Anh D01 D78 D96 D84
7140209 Sư phạm Toán học A00 A01 A10 D01
7140202 Giáo dục Tiểu học A00 D84 C00 D78
7480201 Công nghệ Thông tin A00 A01 D84 D90
7510201 Công nghệ kỹ thuật Cơ khí A00 A01 D90 D01
7520114 Kỹ thuật Cơ - Điện tử A00 A01 D90 D01
7310105 Kinh tế phát triển A10 A01 D01 D90
7340101 Quản trị kinh doanh A10 A01 D01 D90
51140201 Giáo dục Mầm non M00      
-   Bảng mã tổ hợp môn xét tuyển: 

Mã tổ hợp môn

Môn 1

Môn 2

Môn 3

A00 Toán Vật lý Hóa học
A01 Toán Vật lý Tiếng Anh
A10 Toán Vật lý GDCD
 
A11 Toán Hóa học GDCD
B00 Toán Hóa học Sinh học
C00 Ngữ văn Lịch sử Địa lý
C19 Ngữ văn Lịch sử GDCD
C20 Ngữ văn Địa lý GDCD
D01 Ngữ văn Toán Tiếng Anh
D72 Ngữ văn Khoa học tự nhiên Tiếng Anh
D78 Ngữ văn Khoa học xã hội Tiếng Anh
D90 Toán Khoa học tự nhiên Tiếng Anh
D96 Toán Khoa học xã hội Tiếng Anh
D84 Toán GDCD Tiếng Anh
  M00   Ngữ văn   Toán Năng khiếu giáo dục mầm non (Đọc, kể diễn cảm và hát)
-   Quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp: Trường không quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp xét tuyển vào cùng một ngành đào tạo. -   Các điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển: Trong trường hợp số thí sinh trúng tuyển vượt quá chỉ tiêu tuyển của từng phương thức xét tuyển, trường quy định: + Sử dụng điểm thi môn Toán hoặc môn Ngữ văn trong tổ hợp môn xét tuyển để lựa chọn thí sinh trúng tuyển đối với tổ hợp môn chỉ có Toán hoặc Ngữ văn trong tổ hợp môn xét tuyển. + Sử dụng điểm thi Toán để lựa chọn thí sinh trúng tuyển nếu trong tổ  hợp môn xét tuyển vừa có môn Toán, vừa có môn Ngữ văn. + Sử dụng điểm thi môn Năng khiếu để lựa chọn thí sinh trúng tuyển nếu trong tổ hợp môn xét tuyển có môn năng khiếu. -    Miễn thi môn ngoại ngữ: Môn Tiếng Anh được tính điểm 10 để xét tuyển đại học, cao đẳng đối với thí sinh thuộc diện miễn thi môn ngoại ngữ ở kỳ thi THPT năm 2023.

- Thi năng khiếu:

+ Đợt 1:

-     Thời gian nhận hồ sơ đăng ký: Từ ngày 20/5/2023 đến hết ngày 30/06/2023. -   Thời gian thi (dự kiến): Ngày 21/7/2023.

+ Các đợt thi năng khiếu bổ sung:

Căn cứ vào kết quả xét tuyển của đợt chính thức, nếu nhà trường có tuyển bổ sung đối với ngành cao đẳng Giáo dục mầm non, Trường sẽ thông báo cụ thể lịch thi. + Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký: Trường ĐH Phạm Văn Đồng, 509 Phan Đình Phùng, Tp. Quảng Ngãi + Hồ sơ thi năng khiếu gồm: 01 Phiếu đăng ký thi năng khiếu, 02 ảnh 4x6 cm, 02 phong bì ghi địa chỉ người nhận và điện thoại liên lạc của thí sinh. Mẫu Phiếu đăng ký thi năng khiếu thí sinh tải xuống từ website của trường: tuyensinh.pdu.edu.vn + Lệ phí thi năng khiếu: 300.000đ/thí sinh
tải game xì dách casino online trang cá cược bóng đá trang cá cược hợp pháp ở việt nam mua vé số online