game xì dách

Các ngành Tuyển sinh Hệ đại học chính quy Trường đại học Phan Thiết (*) DPT

thông tin tuyển sinh của năm 2023

Mã trường DPT

Mã Trường: DPT

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC PHAN THIẾT NĂM 2023:

3 phương thức xét tuyển Đại học

1) Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023. 2) Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở bậc THPT. Thí sinh cần tốt nghiệp THPT và đạt được 1 trong 6 tiêu chí:
  • Điểm trung bình của cả năm học lớp 12 ≥ 6.0
  • Điểm trung bình của học kỳ 1 lớp 11, học kỳ 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 ≥ 6.0
  • Điểm trung bình của cả năm học lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 ≥ 6.0
  • Điểm trung bình của 3 môn thuộc khối xét tuyển của cả năm học lớp 12 ≥ 6.0
  • Điểm trung bình của 3 môn thuộc khối xét tuyển của học kỳ 1 lớp 11, học kỳ 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 ≥ 6.0
  • Điểm trung bình của 3 môn thuộc khối xét tuyển của cả năm học lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 ≥ 6.0

* Với các tiêu chí trên, thí sinh chưa có kết quả học kỳ 2 năm học lớp 12 vẫn hoàn toàn có thể đăng ký xét tuyển vào trường Đại học Phan Thiết sớm để tăng cao tối đa cơ hội trúng tuyển.

3) Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi đánh giá năng lực năm 2023 do Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tổ chức.

15 ngành đào tạo

Năm 2023, trường Đại học Phan Thiết đào tạo 15 ngành: Công nghệ Thông tin, Kế toán, Quản trị Kinh doanh, Tài chính – Ngân hàng, Quản trị Khách sạn, Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành, Luật kinh tế, Ngôn ngữ Anh, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Quản trị Nhà hàng và Dịch vụ ăn uống, Kỹ thuật Xây dựng, Luật, Truyền thông đa phương tiện, Kỹ thuật Ô tô và Kỹ thuật xét nghiệm y học.

TT

Ngành đào tạo

Mã ngành

Tổ hợp môn thi/xét tuyển

Mã tổ hợp 

1 Công nghệ Thông tin 7480201 Toán, Vật lý, Hóa học A00
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh D01
Toán, Vật lý, Tiếng Anh A01
Toán, Vật lý, Ngữ văn C01
2 Kế toán 7340301 Toán, Vật lý, Hóa học A00
Toán, Vật lý, Tiếng Anh A01
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh D01
Toán, Ngữ văn, Địa lý C04
3 Quản trị Kinh doanh 7340101 Toán, Vật lý, Hóa học A00
Toán, Vật lý, Tiếng Anh A01
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh D01
Toán, Ngữ văn, Địa lý C04
4 Tài chính – Ngân hàng 7340201 Toán, Vật lý, Hóa học A00
Toán, Vật lý, Tiếng Anh A01
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh D01
Toán, Ngữ văn, Địa lý C04
5 Quản trị Khách sạn 7810201 Toán, Vật lý, Hóa học A00
Toán, Vật lý, Tiếng Anh A01
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh D01
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý C00
6 Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành 7810103 Toán, Vật lý, Hóa học A00
Toán, Vật lý, Tiếng Anh A01
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh D01
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý C00
7 Luật kinh tế 7380107 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý C00
Ngữ văn, Tiếng Anh, Lịch sử D14
Toán, Tiếng Anh, Giáo dục công dân D84
Ngữ văn, Tiếng Anh, Giáo dục công dân D66
8 Ngôn ngữ Anh 7220201 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh D01
Ngữ văn, Tiếng Anh, Địa lý D15
Ngữ Văn, Tiếng Anh, Lịch sử D14
Ngữ văn, Tiếng Anh, Giáo dục công dân D66
9 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 7510605 Toán, Vật lý, Hóa học A00
Toán, Vật lý, Tiếng Anh A01
Toán, Vật lý, Ngữ văn C01
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh D01
10 Quản trị Nhà hàng và Dịch vụ ăn uống 7810202 Toán, Vật lý, Hóa học A00
Toán, Vật lý, Tiếng Anh A01
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh D01
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý C00
11 Kỹ thuật Xây dựng 7580201 Toán, Vật lý, Hóa học A00
Toán, Vật lý, Tiếng Anh A01
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh D01
Toán, Ngữ văn, Vật lý C01
12 Luật 7380101 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý C00
Ngữ văn, Tiếng Anh, Lịch sử D14
Toán, Tiếng Anh, Giáo dục công dân D84
Ngữ văn, Tiếng Anh, Giáo dục công dân D66
13 Truyền thông đa phương tiện 7320104 Toán, Vật lý, Tiếng Anh A01
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh D01
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý C00
Ngữ văn, Tiếng Anh, Địa lý D15
14 Kỹ thuật Ô tô 7520130 Toán, Vật lý, Hóa học A00
Toán, Vật lý, Tiếng Anh A01
Toán, Vật lý, Sinh học A02
Toán, Vật lý, Ngữ văn C01
15 Kỹ thuật xét nghiệm y học     7720601 Toán, Vật lý, Hóa học A00
Toán, Hóa học, Sinh học B00
Toán, Hóa học, Tiếng Anh D07
Toán, Sinh học, Tiếng Anh D08

* Riêng đối với ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học, thí sinh đăng ký xét tuyển cần đạt học lực lớp 12 từ loại Khá trở lên.

Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển Dự kiến 8 đợt nhận hồ sơ xét tuyển hệ Đại học năm 2023 + Đợt 1: Từ ngày 18/02 đến 19/06                        + Đợt 5: Từ ngày 23/09 đến 03/10 + Đợt 2: Từ ngày 20/06 đến 20/07                        + Đợt 6: Từ ngày 04/10 đến 14/10 + Đợt 3: Từ ngày 21/07 đến 21/08                        + Đợt 7: Từ ngày 15/10 đến 25/10 + Đợt 4: Từ ngày 22/08 đến 22/09                        + Đợt 8: Từ ngày 26/10 đến 01/12
tải game xì dách casino online trang cá cược bóng đá trang cá cược hợp pháp ở việt nam mua vé số online