game xì dách

Các ngành Tuyển sinh Hệ đại học chính quy Trường đại học tài chính - ngân hàng Hà Nội (*) - FBU

thông tin tuyển sinh của năm 2019

Mã trường FBU

Thông tin thêm
2.1. Đối tượng tuyển sinh:
Tuyển sinh các đối tượng đáp ứng quy định tại Thông tư số 02/2019/TT-BGDĐT ngày 28/02/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017; đã được sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01/3/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT (sau đây gọi tắt là Quy chế tuyển sinh ĐH năm 2019)
 

2.2. Phạm vi tuyển sinh:
Tuyển sinh trong phạm vi cả nước
 

2.3. Phương thức tuyển sinh:
Xét tuyển;
Ghi chú:
a)Xét tuyển từ kết quả thi THPT Quốc gia: 70% tổng chỉ tiêu
b)Xét tuyển theo kết quả học tập THPT (xét học bạ): 30% tổng chỉ tiêu

 
DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
Ngôn ngữ Anh 7220201 40 Toán, Vật lí, Tiếng Anh Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Tiếng Anh
Quản trị kinh doanh 7340101 105 45 Toán, Vật lí, Hóa học Toán Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán Ngữ văn, Toán, Địa lí Toán Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Toán
Kinh doanh thương mại 7340121 35 15 Toán, Vật lí, Hóa học Toán Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán Ngữ văn, Toán, Địa lí Toán Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Toán
Tài chính – Ngân hàng 7340201 245 105 Toán, Vật lí, Hóa học Toán Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán Ngữ văn, Toán, Địa lí Toán Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Toán
Kế toán 7340301 182 78 Toán, Vật lí, Hóa học Toán Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán Ngữ văn, Toán, Địa lí Toán Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Toán
Kiểm toán 7340302 35 15 Toán, Vật lí, Hóa học Toán Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán Ngữ văn, Toán, Địa lí Toán Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Toán
Luật kinh tế 7380107 35 15 Toán, Vật lí, Hóa học Toán Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán Ngữ văn, Toán, Địa lí Toán Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Toán
Công nghệ thông tin 7480201 35 15 Toán, Vật lí, Hóa học Toán Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán Ngữ văn, Toán, Địa lí Toán Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Toán
 
tải game xì dách casino online trang cá cược bóng đá trang cá cược hợp pháp ở việt nam mua vé số online