game xì dách

Các ngành Tuyển sinh Hệ đại học chính quy Trường đại học Thái Bình Dương (*) - TBD

thông tin tuyển sinh của năm 2023

Mã trường TBD

1. Đối tượng tuyển sinh

Thí sinh đã tốt nghiệp chương trình trung học phổ thông (THPT) của Việt Nam (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên); hoặc đã tốt nghiệp trình độ trung cấp (trong đó, người tốt nghiệp trình độ trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy định của Luật Giáo dục và các văn bản hướng dẫn thi hành); hoặc đã tốt nghiệp chương trình THPT của nước ngoài (đã được nước sở tại cho phép thực hiện, đạt trình độ tương đương trình độ THPT của Việt Nam) ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam. Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành. Đối với người khuyết tật được cấp có thẩm quyền công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt và học tập thì hiệu trưởng các trường xem xét, quyết định cho dự tuyển vào các ngành học phù hợp với tình trạng sức khoẻ.

2. Phạm vi tuyển sinh

Tuyển sinh trong cả nước.

3. Phương thức tuyển sinh 2023

- Phương thức 1: KẾT QUẢ HỌC BẠ THPT

ĐTB 5 học kỳ (cả năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12); hoặc ĐTB theo tổ hợp 3 môn của học kỳ 1 lớp 12; hoặc ĐTB theo tổ hợp 3 môn của cả năm lớp 12; hoặc ĐTB cả 3 năm THPT (lớp 10, lớp 11 và lớp 12)

- Phương thức 2: KẾT QUẢ THI THPT 2023

Theo tổ hợp môn xét tuyển, dự kiến từ 15 điểm trở lên

- Phương thức 3: ĐIỂM XÉT TỐT NGHIỆP THPT 2023 

Dự kiến từ 5.5 điểm trở lên

- Phương thức 4: KẾT QUẢ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐH QUỐC GIA TP.HCM

Dự kiến từ 550 điểm trở lên

>>> XEM THÊM:  CÁC NĂM GẦN ĐÂY

4. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH 2023 (14 NGÀNH HỌC)

Chỉ tiêu theo Ngành/Nhóm ngành/Khối ngành, theo từng phương thức tuyển sinh và trình độ đào tạo.

NGÀNH

CÁC CHUYÊN NGÀNH

CHỈ TIÊU

TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN (**)

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
(Kỹ sư/Cử nhân)

Mã ngành: 7480201
Công nghệ phần mềm 200

A00: Toán, Lý, Hóa
D01/D03/D06: Văn, Toán, Ngoại ngữ (*)
A01/D29/D28: Toán, Lý, Ngoại ngữ (*)
D07/D24/D23: Toán, Hoá, Ngoại ngữ (*)
(*) Ngoại ngữ theo thứ tự tổ hợp là:
Tiếng Anh, Tiếng Pháp hoặc Tiếng Nhật

 
Hệ thống thông tin quản lý
Mạng máy tính và An toàn thông tin
TRÍ TUỆ NHÂN TẠO (Kỹ sư/Cử nhân) Mã ngành: 7480207 50
TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG Mã ngành: 7340201 Ngân hàng số 100

A00: Toán, Lý, Hóa
A01: Toán, Lý, Anh
A09: Toán, Địa, Giáo dục công dân
D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

 
Công nghệ Tài chính
KẾ TOÁN Mã ngành: 7340301 Kế toán Doanh nghiệp 100
Kiểm toán
KINH DOANH QUỐC TẾ Mã ngành: 7340120 50
LOGISTICS VÀ QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG Mã ngành: 7510605 50
MARKETING Mã ngành: 7340115 50
QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã ngành: 7340101 Quản trị Kinh doanh tổng hợp 200
Digital Marketing
Quản trị Khởi nghiệp
Kinh doanh Bất động sản
Quản trị Truyền thông Đa phương tiện
LUẬT Mã ngành: 7380101 Luật học Tổng hợp và Ứng dụng 150

A00: Toán, Lý, Hóa
A07: Toán, Sử, Địa
C20: Văn, Địa, Giáo dục công dân
D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

 
Tư pháp Dân sự và Luật kinh doanh
Tư pháp Hình sự và Tội phạm học
LUẬT KINH TẾ Mã ngành: 7380107 50
QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN Mã ngành: 7810201 100

A01: Toán, Lý, Anh
A07: Toán, Sử, Địa

D01/D03: Văn, Toán, Tiếng Anh/Phá D14: Văn, Sử, Tiếng Anh  
DU LỊCH Mã ngành: 7810101 Quản trị Nhà hàng và Dịch vụ ăn uống 200
Quản trị Lữ hành – Sự kiện
Du lịch Sức khỏe
NGÔN NGỮ ANH Mã ngành: 7220201 Giảng dạy tiếng Anh 100

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh
D14: Văn, Sử, Tiếng Anh
D66: Văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh
D84: Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Anh

(hệ số 2 môn Tiếng Anh)
Tiếng Anh Thương mại – Du lịch
ĐÔNG PHƯƠNG HỌC Mã ngành: 7310608 Tiếng Hàn Quốc 100

C00: Văn, Sử, Địa
C19: Văn, Sử, Giáo dục công dân
C20: Văn, Địa, Giáo dục công dân

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh  
Tiếng Trung Quốc

Trong đó:

Tổ hợp A00: Toán, Lý, Hóa; Tổ hợp A01: Toán, Lý, Anh; Tổ hợp A07: Toán, Sử, Địa lý; Tổ hợp A09: Toán, Địa, Giáo dục công dân; Tổ hợp C00: Văn, Lịch sử, Địa lý; Tổ hợp C19: Văn, Sử, Giáo dục công dân; Tổ hợp C20: Văn, Địa, Giáo dục công dân; Tổ hợp D01: Văn, Toán, Tiếng Anh; Tổ hợp D03: Văn, Toán, Tiếng Pháp; Tổ hợp D06: Văn, Toán, Tiếng Nhật; Tổ hợp D07: Toán, Hóa, Tiếng Anh; Tổ hợp D14: Văn, Sử, Tiếng Anh; Tổ hợp D23: Toán, Hóa, Tiếng Nhật; Tổ hợp D24: Toán, Hóa, Tiếng Pháp; Tổ hợp D28: Toán, Lý, Tiếng Nhật; Tổ hợp D29: Toán, Lý, Tiếng Pháp; Tổ hợp D66: Văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh; Tổ hợp D84: Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Anh;

5. Cách xác định điểm trúng tuyển

Cách xác định điểm xét tuyển theo phương thức 1 (xét tuyển dựa trên kết quả học tập cấp trung học phổ thông (hay học bạ)):

Xác định điểm:

Điểm trung bình (ĐTB) cộng của tất cả các môn trong 5 học kì (HK) (cả năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12); Mã tổ hợp hệ thống: HB5; ĐTB cộng của tất cả các môn trong 3 năm học lớp 10, lớp 11, và lớp 12; Mã tổ hợp hệ thống: HB6; ĐTB cộng của tổ hợp 3 môn xét tuyển học kỳ 1 năm lớp 12; Mã tổ hợp hệ thống: THHK1; ĐTB cộng của tổ hợp 3 môn xét tuyển trong cả năm lớp 12; Mã tổ hợp hệ thống: THCN.

Cách tính điểm:

Điểm xét tuyển 5 học kỳ = (Cả năm lớp 10 + Cả năm lớp 11 + Học kỳ 1 lớp 12) Điểm xét tuyển 3 năm = (Cả năm lớp 10 + Cả năm lớp 11 + Cả năm lớp 12) Điểm xét tuyển 3 môn tổ hợp học kỳ 1 năm lớp 12 (HK1) = (HK1 Môn 1 + HK1 Môn 2 + HK1 Môn 3) Điểm xét tuyển 3 môn tổ hợp cả năm lớp 12 (CN) = (CN Môn 1 + CN Môn 2 + CN Môn 3)

Điểm xét tuyển: ĐXT = Điểm phương thức + Điểm ưu tiên quy đổi (nếu có).

Điểm làm tròn: đến 1 chữ số thập phân.

Ngưỡng tối thiểu để xét tuyển và trúng tuyển: ĐXT =>18

Các chỉ số này phản ánh năng lực của thí sinh và phù hợp với tính đặc thù của ngành đăng ký xét tuyển.

Cách xác định điểm xét tuyển theo phương thức 2 (xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023):

Xét điểm tổ hợp các môn điều kiện theo ngành trong số các môn thi tốt nghiệp THPT của thí sinh: thực hiện theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và ngưỡng đảm bảo chất lượng của Trường.

Điểm xét tuyển phương thức 3: xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM:

Căn cứ phiếu điểm của Đại học Quốc gia TPHCM cấp cho thí sinh.

Điểm xét tuyển phương thức 4 (xét điểm xét tốt nghiệp THPT):

Căn cứ điểm xét tốt nghiệp trên giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời.

6. Thông tin chung khác

- Ngành Ngôn ngữ Anh, môn tiếng Anh nhân hệ số 2. - Trong trường hợp có nhiều thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau và cùng đợt tuyển sinh thì ưu tiên thí sinh có điểm trung bình tốt nghiệp THPT cao hơn. - Mức điểm ưu tiên theo đối tượng và ưu tiên theo khu vực áp dụng theo quy định cập nhật hàng năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

7. Thời gian tuyển sinh

- Tuyển sinh theo phương thức 1 xét tuyển học bạ THPT: từ ngày 03/1/2023 đến khi đủ chỉ tiêu tuyển sinh của Trường (xét tuyển và nhập học liên tục trong năm). - Tuyển sinh theo phương thức 2, dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT quốc gia: thực hiện quy định theo khung thời gian của Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Tuyển sinh theo phương thức 3, dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM: dự kiến tháng từ tháng 4/2023.

8. Lệ phí xét tuyển

- Lệ phí xét tuyển theo phương thức 2 do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. - Trường miễn phí lệ phí xét với các thí sinh nộp theo các phương thức xét tuyển khác (bao gồm: PTXT 1; PTXT 3 và PTXT 4).

9. Học phí với sinh viên chính quy

Mức học phí: 740.000 đồng/tín chỉ. Học phí được cố định suốt khóa học.

10. Tổ chức tuyển sinh

Hình thức đăng ký nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển:

- Đăng ký xét tuyển trực tuyến: tại website tuyển sinh của Trường: //tbd.edu.vn/. (Riêng xét tuyển đợt 1 phương thức 2 sử dụng kết quả thi tốt nghiệp năm 2023 thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ đợt 2 thực hiện trên web trường như
hướng dẫn).

- Đăng ký xét tuyển qua bưu điện: thí sinh hoàn tất hồ sơ gửi về Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông, Đại học Thái Bình Dương (Số 79 Mai Thị Dõng, Vĩnh Ngọc, Nha Trang, Khánh Hòa.). Bìa thư ghi rõ: Hồ sơ xét tuyển. - Đăng ký xét tuyển trực tiếp: tại Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông Trường Đại học Thái Bình Dương, Số 79 Mai Thị Dõng, Vĩnh Ngọc, Nha Trang, Khánh Hòa. Zalo: 0886433379 Điện thoại: (0258) 3727 147 Email: tuyensinh@tbd.edu.vn Hotline tư vấn tuyển sinh: 0886433379; (0258) 3727 147
tải game xì dách casino online trang cá cược bóng đá trang cá cược hợp pháp ở việt nam mua vé số online